Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla instytucji non profit

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Teraz masz szansę ubiegać się o treningi i warsztaty kompetencyjne, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za swoją nau

Czytaj więcej...
Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla instytucji non profit

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Teraz masz szansę ubiegać się o treningi i warsztaty kompetencyjne, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za swoją nau

Czytaj więcej...

Bezpłatne szkolenia dla instytucji non profit

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Teraz masz szansę ubiegać się o treningi i warsztaty kompetencyjne, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak nawet złotówki.

Mimo, że stowarzyszenia społeczne i charytatywne prowadzą często sensowne projekty i angażują do nich wysoce zaangażowanych działaczy, to doskwiera im brak eksperckiego warsztatu dotyczącego zarządzania. A na kursy czy studia podyplomowe najczęściej ich nie stać.

Trenerzy z Fundacji Training Projects chcą wolontariuszom pomóc.  Przedstawicieli działających w tzw. trzecim sektorze zapraszają na całkowicie darmowe kursy z różnych dziedzin związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń i fundacji.  Wszyscy zainteresowani uczestnictwem  mogą przesłać wniosek o szkolenie kontaktując się pod e-mailem ngo@mail.pl. 

Przesyłać wnioski mogą formalnie zarejestrowane instytucje, jak również pojedynczy działacze.  Niezależnie od formy funkcjonowania, każdy może ubiegać się o pomoc.  Szkolenia są w 100% darmowe, jednakże beneficjenci winni zorganizować miejsce prowadzenia warsztatu – np. lokalna szkoła czy okoliczny dom kultury. 

O jakie warsztaty można się ubiegać?

kierowanie projektami w stowarzyszeniach i fundacjach

zarządzanie grupą aktywistów – kompetencje lidera

współpraca i efektywność grupy

kreatywność w trzecim sektorze

jak pozyskać sponsora i darczyńcę

reklama i nagłaśnianie akcji społecznych

radzenie sobie ze stresem w pracy wolontariusza

motywowanie wolontariuszy

komunikacja międzykulturowa 

zarządzanie zmianami organizacyjnymi

Pomoc Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – wnioski zgłaszać można zawsze. Jednak trenerzy nie obiecują wsparcia rozwojowego wszystkim chętnym. Kryterium jest ilość dostępnych w danym kwartale miejsc oraz uzasadnienie potrzeby szkoleniowej opisane w aplikacji. 

- Chcemy dać wędkę a nie rybę – komentuje Iwona Piga, członek zarządu Fundacji. – Mamy na dzieję że dzięki nam prowadzone przez wolontariuszy kampanie staną się coraz bardziej profesjonalne, nawet w tych mniej doświadczonych stowarzyszeniach. Tam szkolenia i podpowiadanie dobrych praktyk są często potrzebne nawet bardziej niż dotacje i sponsorzy. W wielu miejscowościach obserwujemy spore niewykorzystane środki unijne, bo organizacje nie dysponują fachowcami zdolnymi do zarządzania tą gotówką. Chcemy choć spróbować trochę to zmienić.  Tagi: